Formulář odstoupení od smlouvy


Formulář Odstoupení od smlouvy STAHNOUT ZDE

Filip Kyrš

Jasanová 650/8
637 00 Brno

IČO: 49486012
DIČ: CZ 7408313979ODSTOUPENÍ  OD KUPNÍ SMLOUVY DO 14 DNŮ OD PŘEVZETÍ ZBOŽÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODŮ

Kupující:

Název firmy: ………...………………………………..………….………….

Jméno a příjmení: ………...………………………………..………….………….

Adresa: ……….…………………..………….………….….………….

Telefon: ………...………………………………..………….………….

Email: ………...………………………………..………….………….

Doplňující informace: ………...………………………………..………….….………

Kód zboží: ………...………………………………..………….………….

Číslo daňového dokladu /dodacího listu: ………..…………………………….………

Datum převzetí zboží při nákupu : ..........................................................................

Já, Kupující,

tímto žádám o zaslání finanční částky za navrácené zboží na níže uvedený bankovní účet :

………………………..………...………………………………..………….………….

Finanční částka muže být ponížena, dle našich obchodních podmínek, které byly odsouhlaseny v závazné objednávce.

Způsob předání zboží : ……………………………………………………………….

Datum a podpis  :   ..............................................................................................

Dle možností vyplňte a doručte na adresu  spolu se zbožím, nezasílejte na dobírku !

Filip Kyrš

Jasanová 650/8

63700 Brno

tel : +420 603822800

********************************************************************************************************************