Formulář odstoupení od smlouvy


Formulář odstoupení od smlouvy ke stažení ZDE.

Filip Kyrš

Jasanová 650/8
637 00 Brno

IČO: 49486012
DIČ: CZ 7408313979ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující:

Název firmy: ………...………………………………..………….………….

Jméno a příjmení: ………...………………………………..………….………….

Adresa: ……….…………………..………….………….….………….

Telefon: ………...………………………………..………….………….

Email: ………...………………………………..………….………….

Doplňující informace: ………...………………………………..………….….………

Kód zboží: ………...………………………………..………….………….

Číslo daňového dokladu /dodacího listu: ………..…………………………….………

Já, Kupující,

tímto žádám o zaslání finanční částky za navrácené zboží na níže uvedený bankovní účet :

………………………..………...………………………………..………….………….

Finanční částka muže být ponížena, dle našich obchodních podmínek, které byly odsouhlaseny v závazné objednávce.

Způsob předání zboží : ……………………………………………………………….

Dle možností vyplňte a doručte na adresu naší provozovny spolu se zbožím, nezasílejte na dobírku !

********************************************************************************************************************

Níže vyplňuje pouze společnost Filip Kyrš (prodávájící) !!!

Datum a způsob převzetí zboží: ……….………………………….……………..……………..

Převzal, stav zboží : ……………………………………..……………………………………..

…………………………………………………………..………………………………………

…………………………………………………………..………………………………………

…………………………………………………………..………………………………………

Způsob vyřízení žádosti : Dobropis ………………… Zamítnuto

Dobropis zaslán emailem dne: ……………………………………………………………..

Dobropis vrácen potvrzený dne: ……………………………………………………………..

Datum a způsob vyrozumění o zamítnutí: …............................................................................

Odůvodnění vyřízení žádosti: …...……………………………..…………………………………...

……………………………………………………………………………………………………….….

…………………………………………………………………………….…………………………….

Žádost vyřídil: ……………………….…………..………….………………………….…………

Doplňující informace : ………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………….….

……………………………………………………………………………………………………….….

………………………………………………………