Podmínky ochrany osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Filip Kyrš,

se sídlem Jasanová 650/8 , Brno , 63700 , IČO: 49486012, zapsané v ŽR Mag. Města Brna, č.j. MMB/0036444/2011 , pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese https://www.fk-shop.cz/

Správcem osobních údajů je Filip Kyrš, se sídlem Jasanová 650/8 , Brno, 63700, IČO: 49486012,  zapsaný v ŽR Mag. Města Brna, č.j. MMB/0036444/2011 (dále také jen „my“ nebo „správce“). 

Cílem tohoto dokumentu bude Vás seznámit se všemi informacemi, které se týkají zpracování Vašich osobních údajů. Doporučujeme Vám, abyste si tyto zásady zpracování osobních údajů přečetli. Pokud budete mít jakékoliv další dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, prosím kontaktujte nás na mailu  : fkshop@post.cz   nebo poštou na výše uvedenou adresu.

 

Pro lepší přehlednost a orientaci jsou níže uvedeny pojmy, které se v těchto zásadách často opakují. 

E-shop - internetový obchod provozovaný správcem, dostupný na https://www.fk-shop.cz/;

GDPR - Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679;

Obchodní sdělení - zpravidla e-mailová zpráva nebo sms odesílaná Uživateli za účelem propagace obdobných výrobků a služeb; 

Objednávka - dokončená transakce zákazníkem stisknutím příslušného tlačítka „OBJEDNÁVÁM s povinností platby“ s úmyslem zákazníka uzavřít kupní smlouvu ke zboží, která zavazuje uhradit cenu zboží;

Osobní údaje - jakékoliv informace o subjektu údajů, na základě kterých ho lze přímo či nepřímo identifikovat;

Uživatel - fyzická osoba, k níž se vztahují Osobní údaje, nejčastěji půjde o zákazníka nebo o potenciálního zákazníka, případně uživatele našich webových stránek, označován také jako „Vy“;

Zpracovatel - vykonává činnosti zpracování osobních údajů na základě smlouvy nebo jiného pověření pro správce;

Zpracování osobních údajů - je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, která je prováděna pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

Zvláštní kategorie osobních údajů - takové osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Za zvláštní kategorii údajů jsou považovány i genetické a biometrické údaje, pokud jsou zpracovávány za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby;

 1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME, JAK JE ZÍSKÁVÁME, ZA JAKÝM ÚČELEM A PO JAK DLOUHOU DOBU JE UCHOVÁVÁME

Zpracováváme o Vás tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení, 
 • kontaktní údaje (zejména e-mail, telefonní číslo), 
 • adresu pro doručování,
 • fakturační údaje a bankovní spojení (údaje nezbytné k vedení účetnictví a realizaci plateb za zboží),
 • poznámka k Objednávce;
 • informace, které nám sdělíte v rámci komunikace s námi (zejména se bude jednat o Vaše otázky a odpovědi na Vaše dotazy, komunikace s Vámi),
 • login k uživatelskému účtu a chování v uživatelském účtu (zejména údaje vyplněné Uživatelem v uživatelském účtu, nákupní historii, čas registrace, datum poslední aktualizace profilu),
 • IP adresa,
 • cookies.

 

Nezpracováváme Zvláštní kategorie osobních údajů. 

 1. JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Obecně k době Zpracování osobních údajů. Vaše osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání kupní smlouvy a dále po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývající ze smluvního vztahu mezi Vámi a námi a možného uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (např. uplatnění práv z vad zboží v rámci reklamace, uplatnění záruky na zboží apod.). Prosím vezměte na vědomí, že v některých případech může doba pro Zpracování osobních údajů činit až 15 let po splnění Smlouvy z důvodu ochrany našich zájmů. 

 1. ZA JAKÝM ÚČELEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Registrace, zřízení uživatelského účtu. Poskytujete nám dobrovolně Osobní údaje zřízením uživatelského účtu k E-shopu a jejich následnou aktualizací. 

Webové stránky. Zpracováváme také informace o tom, kdy navštívíte a prohlížíte si naše webové stránky. Tyto informace mohou zahrnovat např. IP adresu, datum a čas přístupu na naší webovou stránku, informace o Vašem internetovém prohlížeči, operačním systému či nastavení Vašeho jazyka.Tyto data můžeme shromažďovat jako součást protokolu nebo pomocí souborů cookies nebo jiných technologií pro sledování. Pravidla pro používání souborů cookies a dalších technologiích pro sledování je podrobněji popsáno v našem poučení o používání souborů cookies.

Sociální sítě. Máme profil na Facebooku a . Veškeré informace, sdělení nebo materiály, které jsou prostřednictvím platformy sociálních médií poskytovány, jsou poskytovány také podle zásad zpracování osobních údajů těchto platforem. Ochrana osobních údajů je řešena separátně v rámci každé ze zmíněných platforem.  

 • Plnění smluvního vztahu.Zákonným důvodem pro Zpracování osobních údajů je plnění kupní smlouvy, resp. řádné vyřízení Objednávky, včetně s tím související komunikace se zákaznickou podporou.

Zpracování údajů spojené se zabezpečením webových stránek E-shopu. Pokud navštívíte naše webové stránky, může dojít k situaci, kdy přístup na určitou adresu bude neoprávněný nebo vyvolá chybový stav (incident). 

Personalizovaná reklama. Spolupracujeme s třetími stranami, abychom zobrazovali reklamu na našich webových stránkách nebo spravovali a zobrazovali naši reklamu na jiných stránkách. Naši partneři mohou používat cookies nebo podobné technologie pro sledování, aby Vám zobrazili reklamu nebo jiný obsah založený na Vašich preferencích. V případě souborů cookies prosím přečtěte poučení o používání souborů cookies.

, kde najdete u jednotlivých druhů cookie souborů dobu jejich uchování.

Soutěže a další propagační akce. Můžeme na našich webových stránkách nebo prostřednictvím sociálních sítí provádět průzkumy, pořádat soutěže nebo jiné propagační akce. Vaše účast v našich propagačních akcích je dobrovolná. V rámci těchto průzkumů, soutěží a propagačních akcí po Vás můžeme žádat Osobní údaje, např. jméno a příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa, uživatelské jméno a podobné údaje. Osobní údaje, které nám poskytnete, použijeme ke správě těchto propagačních akcí. Sdělené Osobní údaje můžeme sdílet s našimi partnery a přidruženými společnostmi v souladu s těmito zásadami pro ochranu osobních údajů a pravidly pro propagaci našeho zboží a služeb.

Odpověď na dotaz. Pokud jste nás kontaktovali e-mailem, telefonicky nebo v rámci kontaktního formuláře na našich webových stránkách nebo na sociálních sítích, pak Vaše osobní údaje zpracováváme pro účel vyřízení dotazu. 

Obchodní sdělení. Obchodní sdělení můžeme posílat na základě našeho oprávněného zájmu propagovat naše zboží a služby zákazníkům, dokud se sami z odběru obchodních sdělení neodhlásí. To umožňuje jednoduchý proklik v každém obchodním sdělením, které zasíláme formou e-mailu. Na základě našeho oprávněného zájmu propagovat naše zboží a služby můžeme využít také telefonního čísla registrovaného uživatele za účelem šíření obchodního sdělení formou SMS. V takovém případě se může uživatel z odběru SMS odhlásit krátkou zprávou na e-mail: fkshop@post.cz. Proti zpracování Vašich osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů můžete kdykoliv vnést námitku (blíže v části věnující se Vašim právům). 

O které Osobní údaje se jedná

Účel zpracování Osobních údajů

Zákonný důvod pro zpracování Osobních údajů

Doba zpracování

Zpracovatelé

jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresu pro doručování a informace o objednaném zboží

Vyřízení Objednávky, vedení uživatelského účtu

Plnění smlouvy

Po dobou trvání smluvního vztahu zákazníka s námi

Shoptet, a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8 169 00 Praha 6

Zásilkovna s.r.o., Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9,

Česká pošta, s.p. Politických vězňů 909/4,225 99 Praha 1

Raben Logistics Czech s.r.o. Vlastimila Pecha 1270/14, 627 00 Brno-Černovice

fakturační údaje, bankovní spojení a informace o objednaném zboží

Vedení účetnictví

Plnění smlouvy a plnění zákonné povinnosti

Účetní údaje jsou zpracovávány po dobu 5 let, daňové doklady po dobu 10 let

Raiffeisen bank a.s.  Hvězdova 1716/2b   140 78 Praha 4

jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo zákazníka, údaje o uzavřené kupní smlouvě, nezbytné údaje o platbách

Vyřízení reklamace u spotřebitelů či stížností

Plnění zákonné povinnosti

Po dobu trvání smluvního vztahu zákazníka s námi a následně po dobu 4 let od jeho ukončení

Shoptet, a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6

jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo zákazníka

Přímý marketing (zejména zasílání newsletterů zákazníkům)

Oprávněný zájem

2 roky od posledního aktivního prohlédnutí newsletteru, pokud se z odběru neodhlásíte dříve

Heureka  Karolinská 706/3  186 00 Praha 8 – Karlín


Google Ads, Google Ireland Limited, se sídlem Gordon House Barrow Street Dublin 4 Ireland

Sklik, Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 – Smíchov


Facebook, Facebook Ireland Ltd., se sídlem Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland

Pseud

 anonymizované identifikátory registrovaných uživatelů, IP adresa

Běžná analýza návštěvnosti webových stránek, zabezpečení našich webových stránek, odhalování chyb serveru a prevence podvodů a útoků na server

Oprávněný zájem

Konkrétní doba uložení u souboru cookies se liší podle konkrétního druhu cookie souborů

Google Analytics, Google LLC, DE19808 Wilmington, Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, USA


Smartlook.com, s.r.o., se sídlem Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno

jméno, příjmení, e-mail zákazníka a informace o objednaném zboží

Poskytnutí e-mailu zákazníka třetí straně za účelem hodnocení spokojenosti zákazníků

Oprávněný zájem

Po dobu trvání smluvního vztahu zákazníka s námi a následně po dobu 4 let od jeho ukončení

Heureka.cz, Heureka Group a.s., se sídlem Karolinská 706/3, 186 00 Praha 8,
Zbozi.cz, Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10 150 00 Praha 5 – Smíchov

jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo

Odpověď na zprávu zaslanou přes kontaktní formulář nebo e-mail

Souhlas se zpracováním za účelem vyřízení dotazu

Po vyřízení Vašeho dotazu budou Osobní údaje vymazány, to neplatí v případě, že se stanete naším zákazníkem

Google Ireland Limited, se sídlem Gordon House Barrow Street Dublin 4 Ireland
Shoptet, a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6

jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo potenciálních zákazníků, IP adresy a další technické identifikátory

Marketing a propagace našich webových stránek

Souhlas

Po dobu trvání souhlasu, doba uložení cookies se může lišit v závislosti na druhu cookies

Google Ads, Google Ireland Limited, se sídlem Gordon House Barrow Street Dublin 4, Ireland
Sklik, Seznam.cz, a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 – Smíchov
Heureka.cz, Heureka Group a.s., se sídlem Karolinská 706/3, 186 00 Praha 8
Instagram a Facebook, Facebook Ireland Ltd., se sídlem Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland

 

Registrace se k odběru obchodního sdělení. Pokud se zaregistrujete do našeho newsletteru, budeme Vám posílat zajímavé informace a nabídky k propagaci našeho zboží a služeb na základě Vámi uděleného souhlasu. Když už e-maily nebudete chtít dostávat, pak klikněte na odhlašovací odkaz, který je v patičce každého našeho e-mailu. Pokud přesto budete dál dostávat naše e-maily s novinkami a nabídkami, pak můžete proti zasílání e-mailů vnést námitku (blíže v části věnující se Vašim právům). 

Hodnocení spokojenosti zákazníků. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailového dotazníku v rámci hodnotících služeb, do nichž je náš E-shop zapojen. Ten Vám je zaslán krátce poté, co u nás nakoupíte, pokud s tímto nevyjádříte nesouhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování Vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, který hodnotící službu provozuje; tomu pro tyto účely můžeme předávat zejména informace o zakoupeném zboží a Vaši e-mailovou adresu.

 

 1. SHRNUTÍ DŮVODŮ A ÚČELŮ PRO ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Chápeme, že je někdy pro Vás obtížné se prokousat množstvím textu věnujícímu se jak, proč zpracováváme Vaše Osobní údaje a kde je získáváme. Abychom Vám poskytli rychle a přehledně základní údaje o zpracování Vašich Osobních údajů, shrnuli jsme vše v této přehledné tabulce:

 

 

Nemáme údaje o Vašich platebních kartách, těmi disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce.

 1. NAŠE POVINNOSTI Z POHLEDU ÚČETNICTVÍ A DANÍ 

Vezměte prosím na vědomí, že řadu osobních údajů zpracováváme z důvodů, ze kterých jsme k tomu ze zákona povinni. Máme podle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.) povinnost archivovat účetní doklady a  účetní záznamy (faktury) po dobu 10 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. Máme také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou. Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, fakturační adresu, či jinou identifikaci Uživatele a podrobnosti o zakoupeném zboží.

Prosím dále vezměte na vědomí, že máme podle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.), povinnost archivovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, fakturační adresu, či jinou identifikaci Uživatele a podrobnosti o zakoupeném zboží.

 1. JAKÁ JSME PŘIJALI OPATŘENÍ K OCHRANĚ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Technická opatření. Přijali jsme a zavazujeme se udržovat vhodná technická opatření s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování Osobních údajů i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro Uživatele, a to ve všech oblastech, kde dochází ke Zpracování osobních údajů (zejména provoz webových stránek, provoz E-shopu, zaměstnanecká agenda, komunikace se zákazníky). Mezi přijatá technická opatření patří:

 1. pravideldné zálohování dat Uživatele;
 2. aktualizace antivirových softwarových systémů;
 3. naše data na serverech jsou šifrována;
 4. přístup do našeho informačního systému, kde budou Osobní údaje zpracoány, je kontrolovaný podle jednolivých uživatelů
 5. KDY PŘEDÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍM STRANÁM?

Vaše osobní údaje mohou být předány našim obchodním partnerům (Zpracovatelé) nebo jiným třetím osobám, vyžaduje-li to zákon.

Zpracovatelé. Používáme pouze prověřené Zpracovatele, se kterými máme uzavřenou písemnou smlouvu, a kteří nám poskytují minimálně stejné záruky jako my Vám. Jedná se pouze o Zpracovatele, kteří jsou z Evropské unie, případně do zemí, které byly prohlášeny a uznány za bezpečné, nebo do zemí s nimiž máme uzavřené standardní smluvní doložky v souladu s čl. 46 GDPR a kteří poskytují Vašim Osobním údajům srovnatelnou úroveň ochrany jako v případě použití GDPR a českých právních předpisů. Všichni tito naši Zpracovatelé jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté Osobní údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme je zpřístupnili v souladu s těmi zásadami. Konkrétní Zpracovatele jsme uvedli u každého jednotlivého důvodu a účelu Zpracování osobních údajů.

Zákonné povinnosti. Osobní údaje můžeme mimo Zpracovatele předat třetím osobám, jestliže to vyžaduje zákon nebo v reakci na zákonné požadavky orgánů veřejné moci či na vyžádání soudu v soudních sporech.

 1. JAKÉ MÁTE PRÁVA?

Je možné nás požádat o přístup k osobním údajům a požádat o opravu, změnu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů tam, kde jsou nepřesné nebo byly zpracovány v rozporu s platnými zákony na ochranu osobních údajů. Máte právo na přenositelnost osobních údajů, vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů a právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování (což nečiníme).

Vaše práva týkající se zpracování Osobních údajů lze uplatnit na e-mailu fkshop@post.cz, osobně či poštou na naši adresu.

Usilujeme o to, abychom Vašim žádostem neprodleně dokázali vyhovět, nejpozději však do 1 měsíce. Nicméně mohou nastat okolnosti, za kterých přístup poskytnout nemůžeme (například pokud žádané informace ohrožují soukromí jiných osob nebo jiná oprávněná práva, nebo tam, kde by náklady na poskytnutí přístupu byly nepřiměřené rizikům ohrožujícím soukromí jednotlivce v daném případě). Můžeme provést přiměřené kroky k ověření totožnosti uživatele před tím, než provedeme jakékoliv kroky stran práv subjektů údajů.

Právo na přístup

 • Potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.
 • Informace o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, příjemcích, kterým jsou zpřístupněny, době zpracování, o existenci práva požadovat od správce realizaci jednu z níže uvedených práv.
 • V případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.

 

Právo na opravu

 • Požádat o opravu nepřesných osobních údajů.
 • Některé údaje můžete opravit ve svém uživatelském profilu.

 

Právo na výmaz

 • Pokud neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje dále zpracovávat, pak vámi požadované údaje vymažeme či zcela zanonymizujeme.

 

Právo na omezení zpracování

 • Pokud máte za to, že údaje zpracováváme nesprávně - ať už se jedná o důvody zpracování nebo jeho rozsah, dejte nám prosím vědět.

 

Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování

 • V případě, že nás kontaktujete s žádostí, budeme Vás informovat o výsledku, ledaže by to bylo nemožné (např. e-mailová adresa, ze které jste nám napsali již nefunguje).

 

Právo na přenositelnost

 • Můžeme Vaše údaje, které jste nám poskytli ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, poskytnout na Vaši žádost jinému správci.

 

Právo vznést námitku

 • Pokud zpracováváme Vaše údaje z oprávněného zájmu (např. zasílání newsletteru).
 • Je na nás, abychom svůj oprávněný zájem prokázali, pokud vám dáme za pravdu, přestaneme toto zpracování provádět.

 

Právo na odvolání souhlasu

 • Pokud jste změnili názor, prosím napište nám. Zpracování týkající se marketingových a obchodních účelu lze odvolat zcela kdykoliv.

 

Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

 • Nechcete, aby se o Vás rozhodovalo pomocí počítače? Úplně to chápeme, proto profilování neprovádíme. Některá zpracování, například zpracování platby, je automatizované.
 1. ZÁVĚR 

Tyto Zásady zpracování osobních údajů mohou být změněny pouze písemně. O tom budou Uživatelé informováni prostřednictvím našich webových stránek.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se našich Zásad zpracování osobních údajů se na nás prosím kontaktujte na e-mail fkshop@post.cz.

Pokud budete nespokojeni, pak můžete kdykoliv podat podnět nebo stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice (více na https://www.uoou.cz/)

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 6. 1. 2023.