Reklamační list


Formulář reklamační list ke stažení ZDE.

REKLAMAČNÍ LIST

Filip Kyrš
Jasanová 650/8
637 00 Brno

IČO: 49486012
DIČ: CZ 7408313979
Údaje kupujícího :

Jméno a příjmení ………………………………………………………………………………………………

Adresa ………………………………………………………………………………………………………………

Telefon……………………………………………………………………………………………………………….

E-mail ………………………………………………………………………………………………………………….

Číslo dokladu (faktury)…………………………………………………………………………………………

Datum prodeje …………………………………………………………………………………………………..

Název reklamovaného zboží ……………………………………………………………………………….

Popis závady ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

S reklamovaným zbožím je třeba zaslat originál fakturu .

Datum a podpis reklamujícího ……………………………………………………………………………