Žádáme vás, abyste si před objednávkou vašeho zboží ověřili, že jste schopni zásilku bez jakéhokoliv omezení převzít, že nejste v uzavřené oblasti nemáte žádné jiné překážky k převzetí. V opačném případě prosím neobjednávejte zboží k přepravě..

Reklamační list


Formulář Reklamační list STAHNOUT ZDE

REKLAMAČNÍ LIST

Filip Kyrš
Jasanová 650/8
637 00 Brno

IČO: 49486012
DIČ: CZ 7408313979
Údaje kupujícího :

Jméno a příjmení ………………………………………………………………………………………………

Adresa ………………………………………………………………………………………………………………

Telefon……………………………………………………………………………………………………………….

E-mail ………………………………………………………………………………………………………………….

Číslo dokladu (faktury)…………………………………………………………………………………………

Datum prodeje …………………………………………………………………………………………………..

Název reklamovaného zboží ……………………………………………………………………………….

Popis závady ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

S reklamovaným zbožím je třeba zaslat  fakturu .

Datum a podpis reklamujícího ……………………………………………………………………………

Dle možností vyplňte a doručte na adresu  spolu se zbožím, nezasílejte na dobírku !

Filip Kyrš

Jasanová 650/8

63700 Brno

tel : +420603822800